นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายส่วนบุคคลที่กำลังจะกล่าวถึงนี้ อ้างถึง PGGRAND.NET กลุ่มในเครือของเรา, ของเรา, ทางเรา, เว็บไซต์ของเรา ให้หมายถึงกลุ่มบริษัทในเครือของ PGGRAND.NET ที่เอ่ยถึง ท่าน, คุณ, ลูกค้า, ลูกค้า ให้หมายถึง ผู้ที่ใช้เว็บไซต์ทั้งหมดของเรา และได้มอบข้อมูลส่วนตัวให้แก่ทางเรา

1. การรักษาข้อมูล
PGGRAND.NET มีความมุ่งมั่นที่จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าที่ให้กับเรามา และทางเว็บไซต์เราพร้อมที่จะทำตามข้อตกลงทุกอย่างให้เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูลที่ลูกค้าได้ให้ผ่านเว็บของเราจะไม่ได้รับความเสียหาย เพื่อเป็นการเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้า ทีมงานเราได้มีการเตรียมขั้นตอนการเก็บข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไว้เป็นอย่างดี และเตรียมนโยบายส่วนบุคคลฉบับนี้เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจว่า เราจะเก็บข้อมูลไว้ที่ใดและจะเก็บไว้ใช้เมื่อท่านได้ใช้บริการ ใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ใดและใช้อย่างไร

เอกสารนโยบายส่วนบุคคลฉบับนี้ จะอธิบายวิธีการจัดการข้อมูลลูกค้าของ PGGRAND.NET ที่ท่านได้มอบให้กับเรา และใช้บริการเว็บไซต์ของเรา โดยลูกค้าได้แสดงความยินยอมให้ทางเราใช้ข้อมูลส่วนตัว ที่ได้ระบุไว้ชัดในเอกสารฉบับนี้ หากท่านไม่ยินยอมในเงื่อนไขข้อตกลงนโยบายส่วนบุคคลนี้ และไม่ต้องการมอบข้อมูลส่วนตัว ขอความกรุณาท่านไม่ต้องลงทะเบียนใช้งานภายในเว็บไซต์นี้

2.ข้อมูลที่ได้มา
ข้อมูลส่วนตัวที่เราจะขอเพิ่มจากลูกค้าเพื่อการใช้งานในอนาคต รวมไปถึงข้อมูลทั้งหมดต่าง ๆ ที่ลูกค้าได้มอบให้เรา เมื่อได้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม เพื่อการลงทะเบียนใช้งาน และข้อมูลอื่น ๆ ที่มอบให้ผ่านทางเว็บไซต์ และอีเมล์ การแลกเปลี่ยนข้อความผ่านช่องทางต่าง ๆ ของเว็บไซต์เรา การตอบแบบสอบถามที่เราทำขึ้นเป็นระยะ ประวัติการทำการดำเนินการทั้งหมดเกี่ยวกับบัญชีผู้ใชิบริการ โดยไม่เกี่ยวข้องว่าถูกประมวลผลโดยเว็บไซต์หรือบุคคลอื่น ข้อมูลการเข้าใช้บริการ และข้อมูลแบบละเอียด รวมถึงข้อมูลของพื้นที่ประวัติการใช้งานเว็บไซต์ ประวัติการดำเนินการต่าง ๆ และกิจกรรมต่าง ๆ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่ระบบได้บันทึกไว้

3. การใช้งานข้อมูลที่ได้มา
ทีมงานเราจะใช้ข้อมูลที่เราได้จากลูกค้าเพื่อปรับปรุงคุณภาพในการบริการของเรา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  • ประมวลผลเดิมพันและผลการดำเนินการต่าง ๆ ของลูกค้า รวมไปถึงการใช้งานธนาคาร และระบบการชำระเงินของลุกค้า
  • มอบการให้บริการ การดูแลการบริการด้านการใช้งาน และการบริหารบัญชีการใช้งานของลูกค้า
  • การปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมายและการควบคุมต่าง ๆ ของประเทศที่ท่านอาศัยอยู่
    การสร้างบัญชีสำหรับผู้ใช้งานบนเว็บของเรา โดยมีเป้าหมายเพื่อคำนวณโบนัส และรางวัลต่าง ๆ
  • การกระทำที่จำเป็น เพื่อให้มั่นใจว่า บัญชีผู้ใช้บริการมีความมั่นคง และตรวจสอบตามความจำเป็น
  • วิเคราะห์กิจกรรมการใช้งานของผู้ใช้เพื่อประเมินวิเคราะห์ทางการตลาด
  • มอบข้อมูลให้กับผู้ให้บริการที่ได้ทำการลงทะเบียน (สมัครสมาชิก) เกี่ยวกับการโฆษณาข้อเสนอต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์ และการบริการต่าง ๆ หรือการมอบข้อมูลให้กับพาร์ทเนอร์ ธุรกิจของเราให้กับผู้ใช้บริการนี้ ได้รับข่าวสารโฆษณาดังกล่าว
  • วิเคราะห์และศึกษาการดำเนินการ เพื่อมีเป้าหมายในการป้องกันการฉ้อโกง แผนการเดิมพันที่ผิดกฎหมายและการฟอกเงิน

4.ข้อมูลการโฆษณา
หากลูกค้าเลือกที่จะไม่รับโฆษณา ทางเราอาจมีการใช้ข้อมูลส่วนตัวบางส่วนของคุณ ซึ่งรวมถึงอีเมล์ และหมายเลขโทรศัพท์เพื่อมอบข้อความการโฆษณา การบริการและโปรโมชั่นต่าง ๆ ที่คาดว่าลุกค้าอาจจะสนใจ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์และการให้บริการต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของทางเรา

คุณลูกค้าที่ใช้บริการควรรับทราบด้วยว่า การได้รับรางวัลหรือเงินที่ได้จากทางเรา คุณได้ยินยอมให้ชื่อ-สกุล และรูปภาพของท่าน เพื่อโปรโมชั่น และการโฆษณาโดยไม่ต้องขออนุญาตเพิ่มเติม ยกเว้นที่ได้ถูกห้ามไว้โดยกฎหมาย